States
Popular Suburbs

Katarapko Postcode

The postcode for Katarapko SA is 5343. Katarapko is in South Australia. Katarapko is about 187.2 kms east of SA's capital city of Adelaide.

Map of Katarapko:


Postcodes of nearby suburbs: